Skor: 41-50 arası = Yakınmalarınız çok ileri derecede reflü ile uyumlu.

Lütfen bir Gastroenteroloji Uzmanına başvurun!